Infopunt Levenseinde

Het infopunt Leveneinde informeert burgers rond de mogelijke beslissingen bij het levenseinde: u kan behandeleingen weigeren, een vraag naar euthanisie formuleren, uw organen of lichaam afstaan. Er is heel wat mogelijk.
Maar er is ook heel wat verwarring. Wat bijvoorbeeld bij dementie? Veel mensen denken dat ze met een ' voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie' ook euthanasie kunnen krijgen wanneer ze dement zijn. Dit klopt niet. Als u wil dat dokters uw leven dan niet nodeloos rekken, kan u beter een 'negatieve wilsverklaring' opstellen.
Het infopunt Levenseinde is er om te luisteren naar uw vragen en bezorgdheden en samen met u te bekijken hoe u nu al uw leveneinde zo goed mogelijk kan organiseren. Voor het geval u het later zelf niet meer kan zeggen.
Bugers kunnen al sinds 2015 terecht in het sociaal. Dat kan elke derde donderdag van de maand, in de voormiddag. Vanaf december 2018 werken we op afspraak. U neemt hiervoor contact met het Netwerk levenseinde. U kan op weekdagen elke voormiddag tussen 9 en 12 uur bellen naar het nummer 055 20 74 00 of u kan ook een mail sturen naar .(JavaScript must be enabled to view this email address)

De stad Geraardsbergen verwerkt deze gegevens conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De privacyverklaring van de stad is te raadplegen op https://www.Geraardsbergen.be/privacybeleid.

Proclaimer - Privacybeleid