sluitingsdagen sociaal huis 2019

Overzicht sluitingsdagen 2019:
dinsdag 1 januari
woensdag 2 januari
maandag 4 maart
maandag 22 april
woensdag 1 mei
donderdag 30 mei
vrijdag 31 mei
maandag 10 juni
donderdag 11 juli
donderdag 15 augustus
vrijdag 16 augustus
vrijdag 1 november
maandag 11 november
vrijdag 15 november
dinsdag 24 december
woensdag 25 december
donderdag 26 december
woensdag 1 januari 2020
donderdag 2 januari 2020

De stad Geraardsbergen verwerkt deze gegevens conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De privacyverklaring van de stad is te raadplegen op https://www.Geraardsbergen.be/privacybeleid.

Proclaimer - Privacybeleid