zitdagen pensioendiensten november 2018

Op 2 november 2018 (Allerzielen) vervalt de zitdag van de pensioendiensten in het sociaal huis.
Op 9 november 2018 zullen de pensioendiensten van de werknemers en de ambtenaren een vervangende zitdag houden: in de voormiddag van 8.30 uur tot 12 uur en in de namiddag van 13 tot 15.30 uur.
De eerstvolgende zitdag van de RSVZ ( zelfstandigen) gaar door op vrijdag 7 december 2018 tussen 9 en 10 uur.

De stad Geraardsbergen verwerkt deze gegevens conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De privacyverklaring van de stad is te raadplegen op https://www.Geraardsbergen.be/privacybeleid.

Proclaimer - Privacybeleid